Thursday, 28 May 2009

English Quiz

Aktiviti yang berjalan sewaktu 'English Week'. Guru-guru matapelajaran Inggeris memberikan kuiz kepada mruid-murid dari Pra hingga Tahun 6. Hadiah juga diberikan kepada murid-murid yang berjaya menjawab dengan betul.